søndag den 11. december 2011

Naturen i og omkring Klovborg

Mod syd ligger det gamle jernbanespor som et sammenhængende grønt bælte og giver byen en klar afgrænsning ud mod det. Der kørte tog fra 1929 til 1962  ( kun gods-strækning)

På strækningen ligger Klovborg Børnehave som har til huse i den gamle stationsbygning, de bruger banesporet som en del af legepladsen. Går man videre møder man Sandvadvej og derfra går man til venstre og passerer Storegade og kommer til Dalen som er en grusvej.I dalen er det første man møder naturlegepladsen. Pladsen var oprindelig et sted hvor man gravede grus, og terræn er bibeholdt til legeplads, med gynge, legehus og rutsjebane og op ad skrænten er der også en rutsjebane. På stedet får man også et godt indtryk af det stærkt profilerede og vidt forgrenede tunneldalssystem. Går man hen af Dalevejen bevæger man sig i et engområde som ligger uberørt hen.

Videre frem kommer man til Mattrup Å. Åen giver mange varierede landskabers oplevelser med bakker og dale overdrevsarealer, vandløb og søer. Åen løber udi Guden åen ved Kodallund lidt nord for Åstebro der ligger ved Horsens- Nørre Snede-vejen.Herregården Mattrup: Gods fra 1300-tallet med tilhørende landbrug, skov, mølleri
og savværksdrift.

                                      -lå i middelalderen godt beskyttet mod krige og røverbander
                                       højt hævet over Mattrup Å.

                                       -gik indtil 1600 tallets slutning i arv indenfor rigsadelen.

                                        - Corfitz Ulfeldt matte som sidste adelige afstå herregården
                                        til svenskeren Thygeson under svenskekrigene.

- i 1853 overtog Regnar Westenholz herregården og siden
har den været i familiens eje. Ejes i dag af
Anders Steen Westenholz.

- i dag privatbolig. Kun adgang ved særlige lejligheder.

Mattrup Skov                skov med moser og åer, deriblandt Mattrup Å.Videre gennem præstens skov op til den smukke Klovborg Kirke.

Kirkeskibet blev opført i starten af 1200-tallet, tårnet er fra 1500-tallet. Under korets gulv er der en gammel krypt, i krypten er der i alt 37 grave. De har alle hørt til Mattrup-gods, de stammer fra perioden ca. 1555-1822.

Prædikestolen er også interessant da den er blevet murer op i stedet for træ som de fleste eller er.

Den blev opført i slutningen af 1500-tallet men den nuværende udsmykning er fra 1961.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar