fredag den 9. december 2011

Klovborg Friskole


Fællesskabet på Klovborg Friskole komme til udtryk på mange måde i vores daglige praksis, og det understøttes af vores værdigrundlag, som er det, vi skal lave skole ud fra.
I værdigrundlaget står der bl.a.

Det enkelte barn skal lære at modtage og give i et forpligtende fællesskab.
Alle har en værdi i det daglige.
Fortælling og sang/musik har en central plads i hverdagen
Forældresamarbejde prioriteres højt.
Vi ønsker at samle børn og forældre i et forpligtende samarbejde.
Der skal i hverdagen stilles krav og gives frihed i et miljø, som tilgodeser det enkelte barn og gruppen af børn sammen.
Friskolen er en naturlig del af Klovborg Sogn som det sted, børnene tager deres udgangspunkt for senere at vende blikket ud mod verden for at give og modtage.

Der er altså både vægt på ting, der skal foregår inde på skolen og på skolens fællesskab med det omliggende samfund – herunder naturligvis ikke mindst forældrene.
Vi gør meget ud af at invitere pårørende og byens borgere ind på skolen f.eks. som læsevenner, og når skolen skal pyntes til jul.

Skolen bliver brugt at byens foreninger f.eks. til idræt og møder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar