lørdag den 7. januar 2012

Hvorfor en biograf i Klovborg?

I tidligere tid havde byerne omkring Klovborg alle en biografsal; Give, Brædstrup, Nørre Snede og Tørring. Ikke siden slutningen af 80'erne kunne befolkningen i nævnte kommuner, se biograffilm, men var alene henvist til købstæderne eller til at leje videoer, som stille og roligt overtog biografens mission.
 Imidlertid ændrede befolkningens ønske sig igen til at se rigtige biograffilm, med store billeder og en lydkvalitet, som igen nogensinde tidligere havde oplevet, i slutningen af 90'erne.

 I Klovborg havde i i slutningen af 1996 en initiativgruppe, som løbende drøftede hvilke nye tiltag Klovborg kunne løfte, for fortsat at kunne opretholde et attraktivt samfund.
 Grundpillerne var og er fortsat indkøbsfaciliteter, en ordentlig skole, som tiltrækker unge familier, samt et godt foreningsliv med en aktiv borgerforening.

 Vejle Amt udskrev i 1995 en arkitektkonkurrence, som primært skulle bidrage med forslag til at forskønne Klovborg og derigennem skabe grundlag for at undgå den tiltagende afvikling af daglige fornødenheder, en tilstand som mange byer i lighed med Klovborg er underlagt.
 Resultatet af arkitektkonkurrencen blev absolut intet, udover at arkitektgruppen i Århus inkasserede et betragteligt honorar.

 Tineke og Steen Rasmussen foreslog på et tidspunkt, om ikke det var en ide at bygge en biograf. Steen Rasmussens interesse for film har været livslang, og derfor var det naturligt, at skulle Tineke og Steen bidrage med noget som byen på sigt kunne have glæde af, var en biograf et godt tiltag.
 Initiativgruppen fandt forslaget godt, og var omgående parat til at bidrage med praktisk hjælp. Huset på hjørnet af parkeringspladsen blev købt, og byggetilladelses processen blev sat i gang.

 Det skulle imidlertid vise sig at blive en lang behandlingssag med en ekstremt modvillig kommunalbestyrelse i Nørre Snede, som modpart. De politiske meninger var mange og lysten til at mødekomme et fuldstændigt oplagt projekt, som alene havde til formål at styrke byen Klovborg, blev gennem-kritiseret og udråbt til at være intet mindre end vanvittigt.

Efter halvandet års tovtrækkeri, hvor Tineke og Steen satte en meget stor del af egne midler i projektet, blev det gennemført. Efterfølgende har virkeligheden vist at beslutningen var rigtig, først udvidede biografen med en sal mere, for igen, på sit tredje år, igen at udvide med endnu en sal. Byens borgere bidrog det første år med en fantastisk indsats, men efterhånden som biografen kunne tilbyde 6 daglige forestillinger, i weekenden op til 10, blev det nødvendigt at fastansætte personale.

 Klovborg Kino 1-2-3D er efterfølgende blevet udnævnt til årets biograf af film-udlejerforeningen Fafid, ligesom løbende omtale i dagspressen, og på TV har bidraget til at Klovborg Kino 1-2-3D er blevet en institution til at tegne Klovborg på Danmarkskortet.

 I takt med at filmbranchen bliver digitaliseret, har Tineke og Steen investeret i højteknologiske digitale fremvisere, en anselige investering, som sikrer at biografen i fremtiden kan vise film fra harddiske, i modsætning til de gode 35 mm film, som har været anvendt de sidste 100 år, helt fra filmens fødsel.

 Digitalisering giver imidlertid og mulighed for, at vise direkte opera transmissioner fra store operahuse, som La Scala i Milano, Barcelona, Madrid og ikke mindst London. Operatilbuddet er en meget stor succes, som gæsterne er meget begejstrede for.
 Kontrasten imellem at sidde i salen og få en virkelig stor oplevelse direkte, for efterfølgende, når forestillingen er slut, at stå på hovedgaden i Klovborg, er stor og grænseoverskridende.

 Biografen forsøger til stadighed at være aktuel i sit programvalg, og der lægges derfor mange kræfter i at sikre biografen aktuelle film, som tilgodeser stampublikummer, såvel som alle andre der har glæde af at besøge Klovborg Kino 1-2-3D.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar